KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galeria - Młodzieżowa Rada Miasta

Wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta

Wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta

Wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta

Wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta

Głosowanie - wybór władz Młodzieżowej Rady Miasta

Głosowanie - wybór władz Młodzieżowej Rady Miasta

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta - Alicja Sienkiewicz

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta - Alicja Sienkiewicz

Maria Ziółek Przewod. RM gratuluje przewodniczącej MRM

Maria Ziółek Przewod. RM gratuluje przewodniczącej MRM

Marek Kubicki Burmistrz Miasta gratuluje przewodniczącej MRM

Marek Kubicki Burmistrz Miasta gratuluje przewodniczącej MRM

Krzysztof Smolaga Z-ca Burmistrza gratuluje  przewodniczącej MRM

Krzysztof Smolaga Z-ca Burmistrza gratuluje przewodniczącej MRM