KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Informacja - dot. wymiany dowodów osobistych

03-12-2003

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Piastowa, iż zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - wszystkie dowody osobiste wydane przed 1 stycznia 2001 roku zachowują ważność do 31 grudnia 2007 roku. W związku z powyższym brak jest podstaw do stosowania sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku wymiany tych dokumentów w terminach określonych w harmonogramie. Fakt wymiany dowodu osobistego powinien zostać zgłoszony w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.Nr 142, poz.702 z późn. zm.)

« Powrót