KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

XIX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

10-10-2003

XIX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie odbędzie się w dniu 14 października 2003r. - początek o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, ul. Warszawska 24. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji RM. 4. Interpelacje i zapytania radnych RM. 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie od XVIII do XIX Sesji RM w Piastowie. 6. Wybory ławników do sądów powszechnych. 7. Informacja Burmistrza Miasta o możliwości realizacji wniosków Komisji RM w roku budżetowym 2004. 8. Zmiany w budżecie Miasta Piastowa na 2003r. 9. Informacja Przewodniczącego RM o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych RM. 10. Informacja Burmistrza Miasta o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego. 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad XIX Sesji RM w Piastowie.

« Powrót