KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XXX sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XXX sesję Rady Miejskiej w Piastowie

15-01-2013

W dniu 22 stycznia 2013 r. (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.


1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXIX a XXX sesją RM.
5. Przedstawienie sprawozdań z pracy Rady i Komisji Stałych w 2012 roku.
6. Przedstawienie planów pracy Rady i Komisji Stałych na 2013 rok.
7 Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za
kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/5/2010 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich
działania i składów osobowych, zmienionej Uchwałą Nr V/18/2011 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 10 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr XVII/92/2012
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 31 stycznia 2012 roku, Uchwałą
Nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 roku,
Uchwałą Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października
2012 roku i Uchwałą Nr XXVII/157/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20
listopada 2012 roku.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXX sesji RM w Piastowie.
 

« Powrót