KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

12-02-2013

W dniu 19 lutego 2013 r. (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Projekt porządku obrad:


1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXX a XXXI sesją RM.
5. Sprawozdanie GKRPA z realizacji gminnych programów profilaktyki
w 2012 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana
Pawła II” w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skarg Pani H. Jasińskiej na bezczynność Burmistrza
Miasta Piastowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Uchwale
Nr XL/208/97 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 1997 roku w sprawie
nadania nazwy wiaduktowi drogowemu w Piastowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie części nieruchomości
gminnej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Piastowie.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXXI sesji RM w Piastowie.
 

« Powrót