KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

17-04-2013

W dniu 24 kwietnia 2013 roku (środa) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXIII a XXXIV sesją RM.
5. Przedstawienie aktualnej sytuacji LO im. A. Mickiewicza w Piastowie.
6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 2012 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Piastowa
    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3  ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta
      Piastowa na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie
    Finansowej na lata 2012-2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie
      inwestycyjne w Piastowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku  będącym własnością Miasta Piastowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

              w Piastowie

              Maria Ziółek
 

« Powrót