KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

15-05-2013

W dniu 22 maja 2013 roku (środa) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXIV a XXXV sesją RM.
5. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie w 2012 roku.
6. Sprawozdanie z działalności z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego
    i Spraw Obronnych w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta
      Piastowa na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie      Finansowej na lata 2012-2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie  bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres 10 lat.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXXVI sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

        w Piastowie

    Maria Ziółek
 

« Powrót