KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

12-11-2013

W dniu 19 listopada 2013 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLII a XLIII sesją
      RM.
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym
    2012/2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
    2013 rok Miasta Piastowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie
      Finansowej na lata 2013-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
      przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Piastów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piastów
    do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
    w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy
    Gminą Piastów a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru
      Funkcjonalnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2014
        roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
        określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
        pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Bernardy Hryniewickiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. wyjaśnienia    okoliczności wyłonienia wykonawcy i prac związanych z realizacją inwestycji budowy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Piastowie.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XLIII sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
W Piastowie
Maria Ziółek 

« Powrót