KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XLIIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XLIIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

26-11-2013

W dniu 3 grudnia 2013 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIII a XLIV sesją
      RM.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
    2013 rok Miasta Piastowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
      Pomocy Społecznej w Piastowie do prowadzenia postępowania i wydawania
      decyzji dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia
      2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
      drogowego na drogach gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania
      mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasto Piastów na lata 2013 – 2017”.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XLIV sesji RM w Piastowie
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

          Maria Ziółek

 

 

 

 

« Powrót