KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

14-01-2014

W dniu 21 stycznia 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLV a XLVI sesją
      RM.
5. Przedstawienie sprawozdań z pracy Rady i Komisji Stałych w 2013 roku.
6. Przedstawienie planów pracy Rady i Komisji Stałych na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
      kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
      oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
      przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
      Piastów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
      wniesionego przez Panią Bernardę Hryniewicką.
9. Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania
      sztandaru Miasta Piastowa.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XLVI sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
                  w Piastowie
                  Maria Ziółek
 

« Powrót