KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na LI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na LI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

13-05-2014

W dniu 20 maja 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Porządek obrad:

1. 1. Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy L a LI sesją RM.
5. Przedstawienie informacji na temat działalności Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „PIASTUN” w 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PIASTUN” za 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr L/278/2014 Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej
na 2014 rok Miasta Piastowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2014-2019.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie
pomnika przyrody.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
12. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na
drogach gminnych.
13. Podjecie uchwał w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Piastowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Bernardy Hryniewickiej na działanie
Burmistrza Miasta Piastowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Państwa Marzeny i Mariusza Rybakowskich na
bezczynność Zarządu Budynków Komunalnych w Piastowie
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad LI sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Maria Ziółek
 

 

« Powrót