KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na LIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na LIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

19-08-2014

W dniu 26 sierpnia 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji RM.
4. Wręczenie nominacji dyrektorkom Przedszkoli na kolejną kadencję.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LII i LIII sesją RM.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
      2014 rok Miasta Piastowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej na lata 2014-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi      Pruszkowskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o przekazanie środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Piastowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – południe”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
          przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
          przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego – północ”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
          sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        dla części Piastowa „Zachód I”, uchwalonego uchwałą XXXIV/153/2008
          Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2008 r., uchylonego w części
          miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa
        „Wysockiego”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
          i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
        Miasto Piastów.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad LIII sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

Maria Ziółek

Źródło: w Piastowie

« Powrót