KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na LV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na LV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

06-10-2014

W dniu 13 października 2014 roku (poniedziałek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.


1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LIV i LV sesją RM.
5. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piastowie.
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej do budżetu miasta Piastowa na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru
deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego zmienionej
uchwałą Nr XLIII/247/2013 rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Roberta Wojno na niewłaściwe działanie
Burmistrza Miasta.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad LV sesji RM w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie

Maria Ziółek
 

« Powrót