KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

TESTUJEMY SYSTEM DSP- 50

TESTUJEMY SYSTEM DSP- 50

18-11-2014

Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Szereg aktów prawnych nakłada na administrację publiczną obowiązek alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Mając powyższe na uwadze, na terenie miasta został zainstalowany Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50.

System ten przeznaczony jest do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz do alarmowania i powiadamiania ludności o zdarzeniach.

Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi umożliwia dodatkowo ogłaszanie komunikatów głosowych nagranych wcześniej lub komunikaty głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego.
Na terenie miasta zostało zamontowanych:

- 5 stacji obiektowych na :
- ul. J. Brandta 22
- ul. K. Pułaskiego 6/8
- al. Tysiąclecia 5
- ul. St. Moniuszki 11
- ul. J. Lelewela 16/18

System „NA GŁOŚNO” będzie uruchamiany jedynie w sytuacjach wystąpienia zdarzenia kryzysowego lub w przypadku prowadzenia testu.

Test „NA GŁOŚNO” będzie przeprowadzony w dniu 01.12.2014r. w godzinach 12,00 do 14,00

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość z powodu hałasu syren w trakcie prowadzenia testu

Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Aleksander Dobrowolski

 

 

« Powrót