KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Bezpieczeństwo - kampania społeczna

Bezpieczeństwo - kampania społeczna

26-11-2014

Prowadzimy akcję informacyjną o możliwych zagrożeniach związanych w okresie zimy, wśród mieszkańców Piastowa w zakresie:

1. Zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z zatruciem tlenkiem węgla (czad):

2. Podstawowych zasad postępowania z urządzeniami i instalacjami grzewczymi;

3. Zasad postępowania na wypadek powstania poważnej awarii.
 

« Powrót