KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

20-01-2015

W dniu 27 stycznia 2015 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy III i IV sesją RM.
5. Przedstawienie planów pracy Komisji Stałych RM na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
9. Wybór radnych – przedstawicieli Rady Miejskiej do Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad IV sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
        w Piastowie
/-/ Agata Korczak
 

« Powrót