KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświata

Nowe obwody szkół podstawowych w Piastowie

Nowe obwody szkół podstawowych w Piastowie

22-04-2015

Szanowni Państwo!
W dniu 21 kwietnia Rada Miejska w Piastowie podjęła uchwały dotyczące określenia nowych obwodów szkół podstawowych:

 

uchwała nr VII/33/2015 - obwód Szkoły Podstawowej Nr 1

uchwała nr VII/34/2015 - obwód Szkoły Podstawowej Nr 2

uchwała nr VII/35/2015 - obwód Szkoły Podstawowej Nr 4

W najbliższych dniach na stronie internetowej każdej z e szkół podstawowych zostanie umieszczony wykaz ulic należących do obwodu danej szkoły.

Rodzice dzieci, którzy złożyli wnioski rekrutacyjne do klas pierwszych zgodnie z poprzednio obowiązującymi obwodami szkół zostaną pisemnie poinformowani, do której szkoły zostały przekazane dokumenty.

W dniu 18 maja 2015 r. o godz. 14 -tej w każdej szkole podstawowej zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych.

Rodzice dzieci, które po zmianie obwodów znalazły się w obwodzie innej szkoły, mogą się ubiegać o przyjęcie do szkoły, do której uczęszcza starsze rodzeństwo.

Informacji w sprawach związanych z wprowadzanymi zmianami udziela p. Danuta Oleś - dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - tel. 22 7237042,
mail: zopo@neostrada.pl oraz dyrektorzy szkół podstawowych.

Informacja dotycząca planowanych zmian obwodów szkół podstawowych.


 

« Powrót