KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświata

29 MAJA W JEDYNECZCE!

29 MAJA W JEDYNECZCE!

12-06-2015

Jeden z ostatnich dni maja obfitował w naszej szkole w uroczystości i atrakcje. O godzinie 10.00 rozpoczęliśmy prezentacją osiągnięć w projekcie Szkoła Promująca Zdrowie.

Naszymi gośćmi byli: p. C. Michalska – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, p. G. Szuplewski- Burmistrz Piastowa, p. A. Wolska- dyrektor Sanepid Pruszków, p. D. Grzymała-Łubnicka przewodnicząca Rady Rodziców, p. E. Witak- kierownik administracyjny szkoły oraz członkowie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia, z dyrektorem p. U. Skrzypczak na czele. Po krótkim powitaniu nastąpiła część artystyczna, a więc Zumba, fragment ,,Baśni o panowaniu Zdrówka”, piosenka ,,Rodzinna wyprawa”, wiersze o zdrowiu, napisane przez naszych uczniów i piosenka- laureatka piastowskiego konkursu -,,Pozytywne brzmienie”. Tło popisów stanowiły uczniowskie prezentacje i film ,,Piekarze”, nakręcony przy udziale naszych uczniów.

W części zasadniczej głos zabrała p. Dyrektor – Urszula Skrzypczak, a Szkolny Koordynator Projektu – p. Krystyna Wołosz przedstawiła główne nurty pracy i osiągnięcia- wzrost wiedzy dotyczącej żywienia i zmiany w nawykach dużej grupy uczniów, duże zaangażowanie w życie szkoły rodziców i dzieci, zmiany asortymentu w szkolnym ,,Tęczowym Kredensie”, drugie szkolne śniadanie, samorządność uczniów w pracy metodami aktywizującymi ( liczne broszury, kampanie, apele, konkursy, warsztaty, wycieczki, pikniki, potyczki klasowe, przerwy z ruchem), efektywna edukacja zdrowotna prowadzona przez wszystkich nauczycieli i wychowawców, w oparciu o programy- ,,Spójrz inaczej”, ,,Trzymaj formę”, ,,Twój piękny uśmiech” i unijne programy- ,,Owoce w szkole”, ,,Mleko w szkole”. Przypomnieliśmy o wyróżnieniach i podziękowaniach, które otrzymaliśmy w konkursie ogólnopolskim i za codzienną pracę od Głównego Inspektora Sanepid w Warszawie i Powiatowego w Pruszkowie. Po tej prezentacji nastąpiła kolejna, dotycząca wymaganych wyników autoewaluacji, z wnioskami do dalszej pracy. Pod koniec spotkania Burmistrz – p. Grzegorz Szuplewski podziękował za troskę o zdrowie rodzin piastowskich i pogratulował nam wyników.

O godzinie 16.00 rozpoczął się coroczny Piknik Rodzinny. Nauczyciele wychowania fizycznego i kierownik świetlicy szkolnej przedstawili jego główne punkty- rozgrywki rodziców z uczniami szkoły, gry rekreacyjne prowadzone dla dzieci i przez dzieci, występ grupy tanecznej ,,Wulkan”, z MOK Piastów. Serdecznie dziękujemy. Dzieci młodsze chętnie skorzystały z zabaw świetlicy szkolnej- z Chustą Klanza, tunelem. Dużym powodzeniem cieszyły się poczęstunki klasowe. Serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom i wychowawcom za ich organizację. Tym razem oprócz gości, rodziców i dzieci dopisało nam też słońce. Wszystkim dziękujemy za obecność, wspólną zabawę i zapraszamy za rok o tej samej porze.

Krystyna Wołosz
 

« Powrót

Galeria