KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomiary napełnienia autobusów 717

Raport z pomiarów napełnienia autobusów linii 717 przeprowadzonych w dniach 18 i 19.02.2009 r.

  1. Pomiarami objęto wszystkie kursy w obu kierunkach począwszy od odjazdu z przystanku końcowego Ogińskiego PT02 o godz.440, a skończywszy na kursie z Warszawy Zach. PT04 o godz. 2302.
  2. Policzono i zaprotokołowano wszystkich pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach.
  3. Sporządzono wykresy napełnienia, potencjalnej liczby miejsc w autobusach, liczby wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach. Ułamkowe liczby pasażerów wynikają z uśrednienia wyników z dwóch dni.
  4. Zmiany pojemności autobusów (podaży miejsc) wynikają z przedstawienia wykresów w układzie stref czasowych 1 godzinnych, w związku z czym zanikają bądź pojawiają się miejsca w autobusie jeżeli kurs przekracza pełną godzinę (np. autobus wyruszający z przystanku Ogińskiego zanika o godz. 500 na przystanku Łopuszańska natomiast pojawia się w strefie czasowej godz. 500-600).
  5. Maksymalne napełnienie wystąpiło po zabraniu pasażerów z przystanku Dąbrowskiego 63 osoby w dniu 18.02 o godz. 644, a w kursie z Warszawy Zachodniej na przystanku Żywiecka 64 osoby także w dniu 18.02 o godz. 1610. Pojemność autobusu Scania przyjmowana jest na 100 osób. Napełnienie w tych kursach wynosiło odpowiednio 63% i 64%. Średnie dzienne napełnienie wynosi znacząco poniżej 50%.
  6. Wyniki pomiarów nie różnią się istotnie od pomiarów dokonanych we wrześniu 2008 r.
  7. W kursach porannego szczytu komunikacyjnego widoczny jest wyraźny spadek liczby pasażerów do 20% (wysiadających w godz. 600 - 700 na przystanku Traugutta PT03) jako efekt przesiadania się do pociągu.
  8. Szczegółowe protokoły pomiaru dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Referacie GKiM u Pana Arkadiusza Wultańskiego po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Do pobrania:

  • Analiza napełnień na linii 717 w kier. Dworca Zach
  • Analiza napełnień na linii 717 w kier. Piastowa

Załączniki: