KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w przypadku:

  1. prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
  2. włączenie pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
  3. wydzielenia części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
  4. umieszczania reklam w pasie drogowym,
  5. innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku na zajęcie pasa drogowego,
  2. kopia mapy geodezyjnej z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem,
  3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - doc

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - pdf

 

Opłaty
Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczane są na podstawie Uchwały nr XLIII/201/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2009r. Nr 1, poz.18, z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy
Wniosek należy złożyć na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 460)
  2. Uchwała Nr XLIII/201/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow.  z 2009r. Nr 1, poz.18, z późn. zm.)

Inne informacje

Powierzchnia przewidziana do zajęcia winna obejmować cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą pod sprzęt.