KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienie reklamy w pasie drogowym

Wymagane dokumenty
Wniosek na ustawienie reklamy zawierający:

  1. imię i nazwisko, nazwę wnioskodawcy;
  2. wskazanie miejsca ustawienia reklamy (kserokopia mapy geodezyjnej z zaznaczonym miejscem ustawienia reklamy);
  3. czas na jaki reklama ma być ustawiona;
  4. powierzchnię reklamy.

Wniosek na ustawienie reklamy w pasie drogowym - doc
Wniosek na ustawienie reklamy w pasie drogowym - pdf

Opłaty
Opłaty naliczane na podstawie Uchwały Nr XLIII/201/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia  18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow.  z 2009r. Nr 1, poz.18, z późn. zm.)

Termin i sposób załatwienia sprawy
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1.

Zezwolenie wydawane jest na okres 1 roku. Przed upływem terminu zezwolenia wnioskodawca może wystąpić o jego przedłużenie na kolejny rok.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 460)
  2. Uchwała nr XLIII/201/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2009r. Nr 1, poz.18, z późn. zm.)