KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalizacja urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi

  • Wniosek składa inwestor na etapie projektowania urządzenia.
  • Sprawy dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przykanalików sanitarnych, przyłączy gazowych, wodociągowych itp.

  Wymagane dokumenty
Wnioskodawca składa wypełniony formularz wniosku załączając do niego 2 kopie mapy geodezyjnej - Plan zagospodarowania, sytuacyjny - w skali 1:500 z zaznaczonym przebiegiem urządzenia

Dokumenty do pobrania
Wniosek o lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi - doc
Wniosek o lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi - pdf

Miejsce załatwienia sprawy
Wniosek z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana w okresie do 14 dni. W niektórych przypadkach termin załatwienia sprawy może wydłużyć się do  1 miesiąca.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 460)