KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja ruchu, czasowa, stała, zmiany - opiniowanie

Wymagane dokumenty

  • projektant składa wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu załączając przygotowaną dokumentację,
  • Osoba zainteresowana zmianą organizacji ruchu składa wniosek z propozycją wprowadzenia zmian.

Miejsce załatwienia sprawy

  • Wnioski wraz z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w pok. Nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy

  • W przypadku opiniowania projektów organizacji ruchu sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy w niektórych przypadkach może przedłużyć się do 14 dni.
  • W przypadku złożenia wniosku o zmianę organizacji ruchu sprawa jest rozpatrywana w terminie do jednego miesiąca.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r.  poz.1137 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729)