KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Wymagane dokumenty do pobrania

Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, zgodnie z instrukcją

 

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U. z 2010r. nr 220 poz.1447 z późn.zm.)

Opłaty

- nie podlega opłacie

Termin realizacji

-niezwłocznie

Uwagi-odbiór zaświadczenia:

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG można pobrać ze strony www.ceidg.gov.pl - baza przedsiębiorców

.