KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załatwianie spraw związanych z rolnictwem

Piastów dnia 10 kwietnia 2007 r.

Szanowni Mieszkańcy Piastowa,

W związku z Zarządzenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych (załącznik poniżej) oraz rejonizacji tych upraw w 2007 roku uprzejmie informuję, że na terenie miasta Piastowa obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

Burmistrz Miasta Piastowa

Zdzisław Brzeziński