KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju

 

Strategia Rozwoju Piastowa

2002-2015

 

Powiat pruszkowski woj. mazowieckie

Mikroregion: Zachodnie Pasmo Obszaru Metropolitalnego

Ludność w 2000 r. 23400 osób

Powierzchnia: 583 ha

Koordynacja i podsumowanie prac nad strategią:
Centrum Badań Regionalnych
02-323 Warszawa , ul. Radomska 10/12, p.12

tel/faks (022) 822 54 18, 0601 312 107
e-mall: cbr@atos.warman.com.pl

 

Część pierwsza: Diagnoza stanu i wstępne wnioski

I Region metropolitalny i jego bezpośrednie sąsiedztwo

 1. Migracje w obszarze metropolitalnym
 2. Poziom urbanizacji
 3. Problemy rozwojowe Pruszkowskiego Zespołu Miejskiego

II Potencjał rozwojowy Piastowa

 1. Potencjał ludnościowy
 2. Sytuacja mieszkaniowa
 3. Potencjał gospodarczy
 4. Aktywność obywatelska
 5. Infrastruktura inżynieryjno-techniczna
 6. Infrastruktura społeczna
 7. Finanse samorządowe

Część druga: Konsultacje społeczne i analiza SWOT
 

Część trzecia: Misja i cele strategiczne, programy operacyjne i projekty wykonawcze

 1. Główne założenia strategii
 2. Misja i cele strategiczne
 3. Programy operacyjne i projekty wykonawcze
 4. Zgodność Strategii Rozwoju Piastowa ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego
 5. Harmonogram i wstępne oszacowanie projektów
 6. Rozkład wydatków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych tej strategii w założonym okresie dziesięcioletnim 2002 - 2011 ( w milionach zł )
 7. Zasady oceny realizacji strategii
 8. Mapa projektów inwestycyjny
 9. Schemat Strategii Rozwoju Piastowa


Załączniki:

Załącznik 1 Lista uczestników analizy SWOT przeprowadzonej dn.01.12.2000 w Piastowie

Załącznik 2 Wyniki analizy SWOT

Załącznik 3 Zespoły problemowe powołane w toku prac nad Strategią Rozwoju Piastowa