KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sytuacja mieszkaniowa

(2) Sytuacja mieszkaniowa

W Piastowie znajduje się 8621 mieszkań, co daje wskaźnik 331 osób na 1000 mieszkań. Wskaźnik ten jest podobny do średniej dla woj. mazowieckiego i kraju, i jest on o ponad 10% niższy aniżeli w Pruszkowie. Blisko 100% mieszkań zaopatrywanych jest w gaz, ok. 80% bieżącą wodę, a 85% podłączonych jest do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.

Wykres 8

Zasoby mieszkaniowe Piastowa wg. form własności przedstawia Tabela 1. Najwięcej bo ok. 42% mieszkań należy do budownictwa indywidualnego i są to mieszkania o największej powierzchni (średnio 72 m.kw.). Niewiele mniej, 41% to mieszkania spółdzielcze, a ich średnia powierzchnia wynosi 49 m.kw. Pozostałe formy własności - prywatne czynszowe, zakładów pracy, wspólnot mieszkaniowych i komunalne - stanowią od 3 do 5 procent wszystkich mieszkań, przy czym najmniejszą powierzchnię (średnio 25 m.kw.) mają mieszkania zakładowe.

Tabela 1 Mieszkania w Piastowie: formy własności.

Forma własności Liczba mieszkań w tys. mieszkań w tys.

Powierzchnia

(całkowita w m. kw.)

Średnia wielkość mieszkania
Ogółem 8621 488296 57 m.kw.
Budownictwo indywidualne 3655

42%

264876 72 m.kw.
Spółdzielnie 3560

41%

173861 49 m.kw.
Prywatne czynszowe 304

4%

10145 33 m.kw.
Zakładów pracy 376

4%

9336 25 m.kw.
Wspólnoty mieszkaniowe 444

5%

20402

 

45 m.kw

komunalne 282

3%

9676 34 m.kw.

Wykres 9 Mieszkania oddane do użytku w okresie 1997-99 jako procent wszystkich mieszkań

Tempo przybywania nowych mieszkań jest w powiecie pruszkowskim bardzo wysokie (wyk. 17). Ponad 5.5% wszystkich mieszkań na terenie powiatu zostało oddane do użytku w okresie 1997-99. Średnia dla Piastowa - 4% - jest nieco niższa niż dla powiatu, lecz i tak dwukrotnie wyższa niż dla województwa mazowieckiego i kraju.

Osobnym problemem jest właściwe utrzymanie istniejącej substancji mieszkaniowej. Wg. szacunków rzeczoznawców z Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i Instytutu Techniki Budowlanej, ażeby utrzymać zasoby mieszkaniowe we właściwym stanie, roczny odpis na remonty winien wynosić ok. 3% wartości odtworzeniowej mieszkań, tj. w granicach 98 zł rocznie za 1 m.kw. powierzchni lokalu. W mieszkaniach spółdzielczych odpis ten kształtuje się jednak od 12 do 15 zł, , w mieszkaniach, wspólnot mieszkaniowych ok. 20 zł a w mieszkaniach komunalnych nieco ponad 23 zł. Stanowi to od 12 do 24% właściwych kosztów remontowych. W mieszkaniach zakładowych opłat na koszty remontowe w ogóle się nie pobiera.

Problem zaniedbania substancji mieszkaniowej będzie więc narastał, o ile nie podejmie się odpowiednich działań w tym zakresie (np. restrukturyzacji form własności).