KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janina Kurowska

Janina Kurowska z d. Kulesza, ps. "Janka", "Urszula", "Teresa", urodziła się dnia 10.IX.1919 r. w Łapach woj. Podlaskie jako jedno z sześciorga dzieci Józefa i Stanisławy ze Skłodowskich. Od 1930 roku zamieszkała w Grudziądzu na Pomorzu, gdzie ukończyła szkołę powszechną i średnią. Należała do harcerstwa, a następnie do Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Maturę zdała w roku 1937 i rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, przerwane wybuchem wojny w 1939 roku.

W maju 1940 roku p. Janina rozpoczęła pracę ochotniczą w Biurze Informacyjnym Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1942 roku została zaprzysiężona w Komendzie VII Obwodu Armii Krajowej Warszawa. We współpracy z Biurem Ewidencji Ludności m.st. Warszawa, kryptonim "Ratusz", dostarczała autentyczne dowody osobiste, wydawane przez Niemców, tzw. Kennkarty, na nowe nazwiska osobom zagrożonym aresztowaniem. W okresie Powstania Warszawskiego przystąpiła do służby w Tajnych Zakładach Wydawniczych i rozkazem Dowódcy AK, gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" została mianowana podporucznikiem Armii Krajowej. Po upadku powstania, jako jeniec wojenny przebywała w stalagach Lamsdorf, Altenburg i w oflagu Molsdorf.

W 1946 roku, wraz z mężem Krzesławem Kurowskim powróciła do Polski i zamieszkała u rodziców w Piastowie.

Jako członkini Światowego Związku Żołnierzy AK pełni różne funkcje społeczne, m in. w Zarządzie Klubu Historycznego im. Generała Stefana Roweckiego "Grota". Współpracuje też z Fundacją Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, oraz "Wojskowej Służby Polek" w Toruniu, należy też do Koła Przyjaciół "Memoriału im. Gen. Marii Wittek". Współpracuje z redakcjami czasopism kombatanckich "Biuletyn Informacyjny zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK" oraz "Kombatant".

W 2002 roku została awansowana na stopień kapitana WP.

Została uhonorowana następującymi odznaczeniami:

Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności. Odznakę "Za wkład Pomocy Społecznej w Światowym Związku Żołnierzy AK". Otrzymała również odznakę Honorową Okręgu Warszawa PTTK.

18 listopada 2008 roku Rada Miejska w Piastowie nadała pani Janinie Kurowskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piastowa.

 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 2010 roku Pani Janina Kurowska została awansowana do stopnia majora.

Zmarła 21 września 2014 roku