KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski

Ur. się 18.12.1929 r. w Inowrocławiu. W Piastowie 29.05.1995 r. poświęcił plac pod budowę nowego kościoła, 8.05.1996 r. erygował parafię pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata, a 24.02.2002 r. poświęcił kościół parafialny (na fot.). Poświęcił tu także nowy budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica, halę sportową im. Tadeusza Ślusarskiego przy SP Nr 2 i sztandar Zespołu Szkół im. Fridtiofa Nansena.

  Edukację rozpoczął przed II wojną światową w Szkole Powszechnej w Kościelcu Kujawskim. Podczas okupacji pracował niewolniczo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Kiedy zdecydował się podjąć służbę Bogu i Kościołowi wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Studia teologiczne kontynuował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r. Następnie studiował prawo kanoniczne i świeckie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Kolejne specjalności zdobywał w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, Studium Administracji Kościelnej i Studium Rotalnym.

Pracę kapłańską rozpoczął w parafii św. Jakuba w Mogilnie. Później był m.in. kapelanem ss. Dominikanek, katechetą, wikariuszem i prefektem w kilku parafiach. Po powrocie z Rzymu został sekretarzem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a także notariuszem w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej i w Trybunale Metropolitalnym. W 1967 r. rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski, stając się jednym z najbliższych współpracowników kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pięć lat później otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości. W latach 1972-79 wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Opublikował wtedy kilka książek z zakresu prawa kanonicznego i historii Kościoła. W marcu 1979 r., będąc jeszcze prałatem, został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej. Święcenia biskupie otrzymał w kwietniu tego samego roku w Gnieźnie z rąk Prymasa Tysiąclecia.

Pełnił wiele ważnych funkcji w Episkopacie Polski, był m.in. współprzewodniczącym zespołu legislacyjnego powołanego przez Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu i Episkopatu. Po śmierci Prymasa Wyszyńskiego w 1981 r. został mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski. W 1983 r. na konsystorzu w Watykanie otrzymał godność kardynała-prezbitera z kościołem tytularnym Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. W latach 1981 - 2004 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Kardynał Glemp jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji kościelnych, doktorem honoris causa wielu uczelni oraz wielkim kanclerzem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Być może dziełem życia ks. Prymasa będzie zainicjowanie i konsekwentne, mimo ogromnych trudności, budowanie świątyni Opatrzności Bożej na obrzeżu Warszawy, czyli zrealizowanie dziękczynnej intencji naszych przodków wyrażonej po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w 1791 r.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 30.03.2004 r.

ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski zmarł 24 stycznia 2013 roku.