KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt "Plan gospodarki odpadami ..."

Projekt

" Plan gospodarki odpadami dla Miasta Piastowa na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017"

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa

Projekt Planu Gospodarki Odpadami - PIASTÓW

Załącznik nr 2 - Program usuwania azbestu Piastów

Prognoza oddziaływania na środowisko