KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piastów w liczbach

Dane podstawowe - stan na 31 marca 2014 r.

Piastów zajmuje 9 miejsce na liście najmniejszych gmin pod względem powierzchni w Polsce; jest jednocześnie najmniejszą gminą w województwie mazowieckim.

Demografia, edukacja, opieka zdrowotnaGospodarka, pracaBudżet

Dane opracowane na podstawie informacji publikowanych przez GUS.
Stan na 31 grudnia 2013 r.