KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryszard Kaczorowski Prezydent RP na uchodźstwie

Urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku.

Harcerz, hufcowy Szarych Szeregów, Komendant Chorągwi, łącznik pomiędzy Szarymi Szeregami a komendantem Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez NKWD 17 lipca 1940 roku, został skazany przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Sowieckiej na karę śmierci. Wyrok zamieniono na 10 lat łagrów na Kołymie. Zwolniony z łagrów w marcu 1942 wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa. Służył w batalionie łączności 3 Dywizji Strzelców Karpackich II Korpusu Polskiego. Odbył kampanię włoską walcząc m.in. pod Monte Cassino. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Studiował w Anglii. Ukończył w 1949 roku londyńską Szkołę Handlu Zagranicznego. Na emigracji zaangażował się w tworzenie polskiego harcerstwa. Od 1949 roku był członkiem Głównej Kwatery Harcerzy. W 1967 roku został wybrany przewodniczącym ZHP poza granicami Kraju. Należał do Rady Koordynacyjnej Polski Wolnego Świata, był członkiem Rady Narodowej RP. Zasiadał w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Zarządzie Zjednoczenia Polskiego. W gabinecie premiera prof. Edwarda Szczepanika Ryszard Kaczorowski był ministrem spraw krajowych. 19 lipca 1989 po nagłej śmierci prezydenta Kazimierza Sabbata Ryszard Kaczorowski został zaprzysiężony jako kolejny Prezydent RP na uchodźstwie. We wrześniu 1989 roku patronował III Światowemu Zjazdowi Wolnych Polaków. Misja władz RP na Uchodźstwie dobiegła końca w grudniu 1990 roku po wyborze Lecha Wałęsy na pierwszego Prezydenta III RP dokonanym w wolnych Ryszard Kaczorowski podpisał dekrety o zakończeniu działalności i rozwiązaniu Rządu RP na uchodźstwie. 22 grudnia 1990 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski przekazał urząd Prezydenta RP i insygnia władzy Lechowi Wałęsie, pierwszemu wybranemu w wyborach powszechnych Prezydentowi III RP.

"Upadek Powstania Warszawskiego odebraliśmy jako ogromną tragedię narodowa. Wiedzieliśmy, że jest to już dla nas przełomowy moment i nasz powrót do Polski został zamknięty. /.../ Wiedziałem wtedy, że niepodległość prędko nie nastąpi. Miałem wówczas 25 lat, ale zdawałem sobie sprawę, ze to będzie długa droga. Myślę, że o postanowieniu "nie wracać" zadecydowała atmosfera większości żołnierzy II Korpusu, że myśmy jeszcze swej roli do końca nie odegrali, że jeszcze w tej chwili nie możemy wracać. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co się w Kraju dzieje. Mieliśmy zbyt wiele doświadczeń za sobą, żeby nie wiedzieć co nas może czekać."

Ryszard Kaczorowski, "Glos" nr 64/66, wrzesień-listopad 1990.

Rada Miejska w Piastowie uchwałą z dnia 16 listopada 1999 roku nadała Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piastowa.

Prezydent Ryszard Kaczorowski zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku