KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ks. prałat Zdzisław Peszkowski Kapelan Rodzin Katyńskich

Ur. W 1918 roku w Sanoku od 1938 roku w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, uczestnik wojny obronnej 1939 roku.

Więzień obozu jenieckiego w Kozielsku, jeden z nielicznych ocalonych przed śmiercią w lesie katyńskim. Po pobycie w obozie w Griazowcu wstąpił do armii gen. Andersa. Przeszedł szlak bojowy II Korpusu Polskiego jako oficer 1 pułku Ułanów Krechowieckich (Iran, Palestyna, Irak, Egipt, Indie, Syria, Liban, Włochy, Anglia). Wojnę zakończył w stopniu rotmistrza. Studiował w Oxfordzie, University of Detroit i w polskim seminarium w Orchard Lake.

W 1954 roku został wyświęcony na kapłana. Jest doktorem filozofii. Przez wiele lat był profesorem i rektorem polonijnych zakładów naukowych w Orchard Lake.

Opiekun i instruktor harcerstwa polskiego. Harcmistrz, Naczelny Kapelan ZHP poza granicami Kraju. Współtwórca Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata. Świadek w śledztwie dotyczącym zbrodni katyńskiej, prowadzonym przez Kongres USA.

Ksiądz Zdzisław Peszkowski w 1970 roku otrzymał godność prałata domowego Jego Świątobliwości. Był Kapelanem Rodzin Katyńskich.

Rada Miejska w Piastowie uchwałą z dnia 16 listopada 1999 roku nadała ks. prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piastowa.

Zmarł 8 października 2007 r.

"Dramat Katynia domaga się od nas klarownej, autentycznej prawdy. Dojść tej prawdy, nie zamazać jej, poznać do samego dna, pamiętać - oto nasze zadanie. Są zbrodnie, które nie ulegają przedawnieniu. Są doświadczenia, których nie wolno zapominać, bo są one lekcją przyszłości. Ale jednocześnie nie dążyć do zemsty, przebaczyć, wyciągnąć rękę do wroga w imię Chrystusa i imię naszej tysiącletniej kultury chrześcijańskiej."

Ks. prałat Zdzisław Peszkowski "Pamięć Golgoty Wschodu"