KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XXXIII/188/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 26 marca 2013 roku.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA PIASTOWA