KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Olczak

Jan Olczak urodził się 7 lutego 1938 r. w Kłódziu w powiecie siedleckim. W Piastowie osiedlił się w 1962 r. Jest rzemieślnikiem, mistrzem cukierniczym. Pracuje w tym zawodzie od ponad 50 lat, zaś od 40. prowadzi własną cukiernię w Piastowie przy ulicy Lwowskiej.

Aktywny działacz społeczny i samorządu rzemiosła, w latach osiemdziesiątych był przewodniczącym Rady Miasta w Piastowie, w tym samym czasie był członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Warszawie. Od 1981 roku jest członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Spożywczych, a od 1989 do dnia dzisiejszego pełni funkcję prezesa tegoż Cechu. Był jednym z inicjatorów powstania w 1989 roku Stowarzyszenia Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP; od 2010 r. jest Honorowym Prezesem tej organizacji.

W roku 1995 powołał do życia Warszawską Szkołę Cukierniczą - pierwszą w Polsce placówkę prowadzącą specjalistyczne szkolenia dla cukierników z zakładów rzemieślniczych. Jest członkiem Rad Programowych „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego” oraz „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności” - miesięczników służących producentom żywności. Efekty jego działalności umocniły pozycję polskiego cukiernictwa w kraju i na świecie.

Jako wieloletni mieszkaniec Piastowa zawsze współpracował z organizacjami pozarządowymi, szkołami, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz wspierał organizacyjnie i finansowo wszystkich potrzebujących. Za swoją pracę, zaangażowanie, działalność społeczną, odznaczony został wieloma odznaczeniami państwowymi i rzemieślniczymi. m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Platynowym Medalem Jana Kilińskiego Za Zasługi Dla Rzemiosła, Szablą im. Jana Kilińskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rada Miejska w Piastowie w dniu 24 kwietnia 2012 roku nadała Panu Janowi Olczakowi tytuł Honorowy Obywatel Miasta Piastowa.