KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Zakrzewska

Ur. się 18 września 1915 r. w Gostyninie. Do Piastowa przybyła w roku 1944, kiedy to uciekła na stacji PKP we Włochach z transportu do pruszkowskiego obozu Dulag 121. Zamieszkała wtedy u rodziny przy ul. Słowiańskiej; potem, już we własnym mieszkaniu, przy ul. Harcerskiej.

W Gostyninie ukończyła szkołę podstawową i liceum, którego dyrektorem był inny znany piastowianin, protoplasta do dziś twórczo obecnej w mieście rodziny - Michał Sokorski. Później studiowała na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie na wydziale humanistycznym. W roku 1936 uzyskała dyplom magistra filozofii w zakresie filologii klasycznej, a po dwóch latach Dyplom Nauczyciela uprawniający do nauczania filologii klasycznej w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich.

Do czasu wybuchu II wojny światowej uczyła łaciny w szkole w Zawierciu. Okres okupacji niemieckiej spędziła w Warszawie, u wujostwa przy ul Żurawiej. Po wojnie i zamieszkaniu w Piastowie nauczała łaciny w miejscowym LO im. Adama Mickiewicza oraz w LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, gdzie dyrektorował... dawny dyrektor z Sannik Michał Sokorski! Prowadziła także lektorat z łaciny dla studentów wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Zakrzewska była nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń piastowskich licealistów, nie wyłączając włodarzy miasta od roku 1990 po czas dzisiejszy (2004). W latach 1966-68 była wicedyrektorem piastowskiego ogólniaka. Tam realizowała swoje marzenia i zaspokajała ambicje. Wespół z kilkoma innymi zapaleńcami zajmowała się w latach 50. i 60. sprawami turystyki i obozami młodzieży zrzeszonej w Szkolnym Kole Turystyczno - Krajoznawczym. Niejako przy okazji uprawiała swoje hobby - jazdę na nartach.

Odznaczona została między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami turystycznymi.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała w 1996 r.

Zmarła 16 listopada  2010 roku