KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieczysław Tofil

Ur. się 25.09.1902 r. w Pruszkowie. W Piastowie od 1940 r. w zabytkowym zespole domów kolejowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Przez 40 lat był urzędnikiem Polskich Kolei Państwowych, ostatnio w randze radcy. Najpierw pracował w Ministerstwie Komunikacji przy ul. Chałubińskiego, a następnie w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przy ul. Wileńskiej w Warszawie.

Po upadku Powstania Warszawskiego działał w konspiracji. M.in. współpracował z urzędem meldunkowym w Piastowie przy wystawianiu fikcyjnych dokumentów.

Po przejściu na emeryturę wraz z żoną Anną odwiedzili sławne Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, co stało się impulsem do wspólnej acz indywidualnej, trwającej 30 lat twórczości rzeźbiarskiej. Wyrzeźbili w drewnie kilkaset figur i figurek w większości świątków, ale także postaci groteskowych: handlarzy ulicznych, rzemieślników, domokrążców. Spod Ich dłut wyszły także poważne i przejmujące rzeźby Chrystusa Cierpiącego czy Frasobliwego, tradycyjna, ale wciąż inspirująca "Pieta", dostojne figury świętych. Prace swoje w oryginalny i charakterystyczny sposób ubogacali polichromią. Wiele z nich za pośrednictwem centrali Ars Polona trafiło za granicę, do muzeów etnograficznych w Niemczech, Szwajcarii, Japonii i do prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. Dorobek artystyczny m.in. Anny i Mieczysława Tofilów ukazał Andrzej Wajda w dokumentalnym filmie "Polska sztuka ludowa" zrealizowanym w 1979 r.
Mieczysław Tofil prowadził obszerną korespondencję rodzinną, pisał wiersze i fraszki. Jedną z nich, Na żonę, zaprezentował w wywiadzie udzielonym Jadwidze Pilińskiej:

Już od dawna twa ręka nie ima się dłuta.
Stoją kloce drewna, rzeźba w nich nie kuta,
Czy czekasz aż przyjdą na cię tchnienia Fidiaszowe
Na dzieła nowe?

Wraz z żoną Anną w pogodzie ducha świętowali jubileusz 70. lat pożycia małżeńskiego. Wychowali pięcioro dzieci. Syn Janusz jest znanym architektem, projektantem wielu kościołów w Polsce, m.in. w nieodległej Podkowie Leśnej. Drugi syn Benedykt znany jest w kraju i za granicą jako wybitny plastyk; jednym z jego dzieł jest brązowa tablica-pomnik upamiętniająca męczeństwo Polaków w Dachau, umieszczona na zewnętrznej ścianie Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa. Także plastykiem jest wnuk Jacek Tofil, laureat wielu polskich i zagranicznych konkursów plastycznych, znany ilustrator książek; ilustrował "Mścicieli" Franciszka Bernasia, książkę opisującą m.in. zamach na Kutscherę, w którym brał czynny udział inny wybitny piastowianin Zbigniew Gęsicki (!).

Syn Benedykt pisze o Ojcu: Fascynował się polską sztuką - poezją Staffa, Lenartowicza, Wierzyńskiego, muzyką Rróżyckiego, Wieniawskiego, Karłowicza a szczególnie Moniuszki, którego opery znał na pamięć. Zauroczenie przyrodą Mazowsza, ukochanie ziemi ojczystej było charakterystyczną cechą Jego osobowości.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał w 1991 r.

Zmarł 2.04.1998 r. Został pochowany na Cmentarzu w Milanówku.