KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks. Jan Lubszczyk SDS

Urodził się 13 kwietnia 1953 roku. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnych Świerklanach. W 1973 roku wstąpił do Seminarium Duchownego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – Salwatorianów (SDS) w Bagnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 kwietnia 1980 roku. Ksiądz Jan Lubszczyk pracował w parafiach prowadzonych przez Salwatorianów w Obornikach Śląskich, Elblągu, Dobroszycach, Mikuszowicach Śląskich, Piastowie i od 1 lipca 2012
w Mikołowie.

Do Piastowa Ksiądz Jan Lubszczyk przybył 1 lipca 1993 roku i pracował w tutejszej parafii pw. Św. Michała Archanioła do końca czerwca 2012 roku. Przez 19 lat swojej posługi w tym miejscu był proboszczem i przez sześć lat także przełożonym domu zakonnego księży salwatorianów. Czas pobytu Księdza Jana Lubszczyka w Piastowie zaowocował wieloma znaczącymi wydarzeniami w życiu parafii i całego miasta. Dzięki jego zaangażowaniu, zdolnościom organizacyjnym i pracowitości udało się wybudować kościół (budowa rozpoczęła się w końcu lat osiemdziesiątych, ale postępowała powoli), największy dziś w naszym mieście. Jako proboszcz parafii dbał o wszystkich jej mieszkańców, szczególnie o osoby biedne, chore i samotne interesując się ich losem i starając pomóc w miarę możliwości. Dbał także o rozwój życia parafialnego i integrację lokalnej społeczności, czego przejawem jest tradycyjny odpust parafialny – Michałki, jedno z największych dorocznych wydarzeń społecznych w mieście, czy organizowane niegdyś, a już niestety nie kontynuowane spotkania dla nauczycieli. Ksiądz Jan Lubszczyk wielokrotnie inspirował działania o charakterze społecznym, angażując się osobiście w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, której jest kapelanem. Często brał udział w akcjach ratunkowych. Dbał i dba o opiekę duchową nad strażakami-ratownikami. Jest także założycielem i opiekunem duchowym innego środowiska aktywnego w mieście – Piastowskiego Klubu Krwiodawców. Od lipca 2012 roku Ksiądz Jan Lubszczyk jest przełożonym domu zakonnego salwatorianów w Mikołowie k. Katowic.

15 kwietnia 2014 roku Rada Miejska nadała Księdzu Janowi Lubszczykowi tytuł Honorowy Obywatel Miasta Piastowa.