KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks. kanonik dr Kazimierz Pierzchała

Ks. kanonik dr Kazimierz Pierzchała urodził się 9 stycznia 1968r. w Kamienicy koło Szczawnicy w województwie małopolskim, w 1993r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski. Obecnie jest wikariuszem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie. Wierząc, że człowiek zawsze jest zdolny do nawrócenia, realizował ewangeliczny nakaz pomocy najbardziej potrzebującym: „zachorowałem i odwiedziliście mnie; znalazłem się w więzieniu, a przyszliście do mnie” (Mt 25,36), pełniąc przez wiele lat funkcję kapelana w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec. Jednocześnie prowadził szeroko zakrojone prace naukowe i dydaktyczne z dziedziny pedagogiki, resocjalizacji i socjologii, które zaowocowały kilkunastoma książkami i kilkudziesięcioma publikacjami w periodykach naukowych i na specjalistycznych konferencjach.
W 2001r. obronił pracę pt. „Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej” w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i uzyskał tytuł naukowy doktora pedagogiki. W 2013r. przygotował i złożył rozprawę habilitacyjną pt.: „Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej”.

Ks. kanonik dr Kazimierz Pierzchała podczas pracy duszpasterskiej w Piastowie otacza szczególną troską ludzi, którzy zbłądzili i zagubili się w życiu. Korzystając ze swej wszechstronnej wiedzy w dziedzinach nauk społecznych i wielkiego doświadczenia praktycznego prowadzi prelekcje i warsztaty dla piastowskich dzieci i młodzieży, przygotowując je na różnego rodzaju niespodzianki i niebezpieczeństwa współczesnego życia. Inicjuje i wspomaga działalność członków Caritas Polska przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie w dziedzinie niesienia pomocy charytatywnej ubogim, niezaradnym życiowo lub uzależnionym.

Przesłanką dla wyróżnienia ks. Kanonika dr Kazimierza Pierzchały jest uznanie zasług duszpasterskich i społecznych księdza dla mieszkańców Piastowa oraz jego pozycja naukowa w wielu środowiskach akademickich kraju przynosząca splendor także naszemu miastu.

Rada Miejska w Piastowie Uchwałą Nr LI/290/2014 z dnia 20 maja 2014 roku nadała Ks. kanonikowi dr Kazimierzowi Pierzchale tytuł Honorowy Obywatel Miasta Piastowa