KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honorowi obywatele

Miejska Rada Narodowa w Piastowie

uchwałą Nr XXIV/74/83 z dnia 29 września 1983 roku

ustanowiła tytuł "Honorowy Obywatel Piastowa".

 

 

  Od tego czasu tytuł ten nadano następującym osobom:

 

 

 

Noty biograficzne opracował - na podstawie ustnych lub pisemnych relacji Honorowych Obywateli, a w niektórych przypadkach Ich rodziny lub znajomych - Paweł Kubiak