KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogdan Tomalak

Ur. się w 1937 r. w Piastowie. Mieszkał nieprzerwanie przy ul. Staszica.

Ukończył Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie, a następnie, w 1956 r., LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim.

Bogate życie zawodowe związał ze swoim rodzinnym miastem i najbliższymi okolicami. Był znaczącą postacią Zakładów Mechanicznych "Ursus" oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus". Ta ostatnia w latach rozkwitu wchłonęła Spółdzielnię Mieszkaniową "Piastowianka" i dysponowała wszystkimi spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi w mieście. Właśnie wtedy Bogdan Tomalak był jej wicedyrektorem i kierownikiem usamodzielniającego się na powrót tzw. Osiedla Piastów. Liczni piastowianie zapamiętali Go jako naczelnika miasta, postać barwną, zdecydowaną w działaniach, ale życzliwą. Po odejściu z urzędu naczelnika został wiceburmistrzem dzielnicy Warszawa - Ochota.

Złota Księga Miasta Piastowa obszernie prezentuje tę sylwetkę: Mgr Bogdan Tomalak urodził się 15 czerwca 1937 r. w Piastowie. Dyplom magistra ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. 25 lat przepracował w Zakładach Mechanicznym Ursus, długoletni Wiceprzewodniczący Rady Zakładowej Zw. Zaw. "Metalowiec" w ZM Ursus. Zastępca Dyrektora do spraw ekonomicznych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus" w latach 1981-1984. W okresie od 11.IV.1984 r. do 17.III.1988 r. pełnił funkcję Naczelnika miasta Piastowa. Mgr B. Tomalak był inicjatorem i organizatorem realizacji wielu zadań społeczno-gospodarczych i rozwoju życia kulturalnego w mieście. Za jego kadencji miasto dwukrotnie, w latach 1986 i 1987, w konkursie "Mistrz Gospodarności" w skali województwa zajęło II i III miejsce.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał w lipcu 1988 r.

Zmarł 12.08.1989 r. Został pochowany na Cmentarzu w Gołąbkach.