KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward Babarowski

Urodził się 6.02.1912 r. w Osieku. Do Piastowa przybył w latach 30. XX w. Mieszkał przy ul. Orła Białego 4. Ostatnio w Pruszkowie.

Był zawodowym oficerem Wojska Polskiego. Po przejściu na emeryturę społecznie prowadził komórkę Terenowego Oddziału Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Wiele czasu poświęcił działalności Klubu Oficerów Rezerwy, który znalazł w Piastowie siedzibę dla swoich władz stołecznych.

Został odznaczony wieloma odznaczeniami wojskowymi, za zasługi dla Warszawy, Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa scharakteryzowano postać Edwarda Babarowskiego w następujący sposób: Długoletni zasłużony działacz społeczny miasta Piastowa. Od 1977 r. jest Komendantem TOOC w Piastowie, wypełnianiu tej funkcji poświęca wiele swego wolnego czasu. Pełni też funkcję Z-cy Prezesa Klubu Oficerów Rezerwy, jest aktywnym działaczem Samorządu Mieszkańców.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Zmarł w Pruszkowie 6.07.1997 r.