KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czesław Baran

Urodził się 14.11.1939 r. w Dychawicy na Lubelszczyźnie. W Piastowie od 1960 r. przy ul. Chełmońskiego, następnie Mickiewicza, ostatnio w Warszawie-Ursusie.

Ukończył Szkołę Podstawową w Lisikierzu, następnie LO w Żelechowie (Dyrektorem tej szkoły był wtedy Hieronim Krygier - sławny organizator tajnego nauczania w Piastowie podczas okupacji niemieckiej, kapitan AK, oficer broni VI Rejonu "Helenów".), Studium Nauczycielskie w Warszawie na wydziale fizyczno-chemicznym i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach.

Pracę rozpoczął w 1960 r. jako nauczyciel fizyki i chemii w Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie. W latach 1966-74 kierował tą placówką, najpierw jako kierownik, a następnie jako dyrektor. W tym czasie, przy olbrzymiej pomocy wojska z jednostek obrony przeciwlotniczej, wybudowana została nowa siedziba szkoły, zaś szkoła przyjęła imię Bohaterów spod Darnicy.

W latach 1974-76 był wizytatorem Wydziału Oświaty i Wychowania w Pruszkowie. W roku 1976 powrócił na kilka miesięcy na stanowisko dyrektora SP 4, po czym, od 1977 do 79 r. był inspektorem Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Piastowie; jego pasją było reformowanie nauczania przedmiotów ścisłych. W latach 1979-84 był Naczelnikiem Miasta Piastowa, rozpoczął wtedy budowę Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz nowoczesnej infrastruktury miejskiej, zwłaszcza wodno-kanalizacyjnej. Od 1984 r aż do przejścia na emeryturę w roku 2004 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku inspektora, a ostatnio doradcy ekonomicznego; przez pewien okres czasu był wicedyrektorem w Departamencie Oświaty, Nauki i Kultury.

Czesław Baran nie zaniedbywał także działalności społecznej. Przez dwie kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie. Pracował m.in. w Komisji Oświaty i Kultury, gdzie był wiceprzewodniczącym. Współorganizował i wspomagał harcerstwo; sam osiągnął wysoki w hierarchii stopień podharcmistrza.

Prywatnie lubi wędkarstwo oraz wszelkie lektury związane z nauczaniem i wychowaniem.

Został odznaczony m.in.: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa zapisano: Znany i ceniony działacz społeczno-polityczny Piastowa. Wychowawca dzieci i młodzieży, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, były Inspektor Oświaty i Wychowania, długoletni radny MRN. W latach 1979-84 Naczelnik Miasta Piastowa, dbał o rozwój miasta i poprawę warunków życia mieszkańców. Aktywny działacz polityczny.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.