KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanisław Bielecki

Urodził się 23.04.1928 r. w Zastawiu, w województwie lubelskim. Z Piastowem związany był w latach 70. i 80. XX w., w czasie urzędowania na stanowisku I wiceprezydenta Warszawy, odpowiedzialnego m.in. za finansowanie miejscowości podstołecznych. Ostatnio w Warszawie przy ul. Opoczyńskiej 11.

W 1950 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, po czym studiował dziennikarstwo w systemie dwustopniowym na Uniwersytecie Warszawskim, zakończone dyplomem magistra w 1955 r.

Przez wiele lat był zatrudniony w redakcji "Polityki" na stanowisku II sekretarza. Później pracował jako zastępca redaktora naczelnego w redakcjach "Współczesności" i "Expressu Wieczornego", był kierownikiem wydziału nauki i oświaty KW PZPR. W latach 1972-90 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, najpierw pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, następnie powołany został na stanowisko wiceprezydenta, a od 1975 r. - I wiceprezydenta Warszawy. W okresie Jego urzędowania stolica wzbogaciła się o wiele ważnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie-Powsinie i inne, powstał też nowy system połączeń komunikacyjnych.

Stanisław Bielecki pełnił odpowiedzialne funkcje w Biurze Wykonawczym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Jako wiceprezydent i potem, będąc już na emeryturze, organizował współpracę Warszawy z wieloma stolicami państw i miastami na świecie.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz wieloma odznaczeniami za zasługi dla Warszawy, a także innych miast i województw.

Złota Księga Miasta Piastowa tak upamiętnia postać Stanisława Bieleckiego: I Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, opiekun Piastowa z ramienia Prezydenta. Zawsze życzliwy i pomocny dla rozwiązywania trudnych problemów miasta Piastowa. Wykazuje wiele zaangażowania w naszych sprawach m.in. w sprawie rozpoczęcia budowy wiaduktu nad torami PKP w Piastowie.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Zmarł 11.08.2001 r. w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.