KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadeusz Czajkowski

Ur. się 8.12.1910 r. w Łanieczyźnie k/Łucka (obecnie Ukraina). Stamtąd przeprowadził się do Włocławka, potem do Warszawy, a w 1932 r. zamieszkał w Piastowie, najpierw przy ul. Słowackiego, następnie Kościuszki, a ostatnio przy Al. Tysiąclecia.

Ukończył Technikum Lotnicze w Warszawie oraz Szkołę Szybowcową w Starej Miłosnej. W roku 1937 uzyskał legitymację pilota szybowcowego kategorii B.

Tragicznie zakończyły się wojenne losy Tadeusza Czajkowskiego. Nocą 13 maja 1944 r. prowadził jako maszynista niemiecki pociąg sanitarny z Warszawy w kierunku Pruszkowa. Pomiędzy Ursusem a Piastowem pociąg uległ wypadkowi. Maszynista Czajkowski stracił przytomność na cztery tygodnie (!). Po trepanacji czaszki z resztkami zdrowia przeszedł na rentę. Jego brat Antoni zginął we wrześniu 1944 r. w Powstaniu Warszawskim. Żołnierską kartę zapisał także szwagier Andrzej Rembalski, piastowianin, generał Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.

Przez wiele lat pracował jako technik BHP w Spółdzielni Metalowców Okręgu Stołecznego Warszawskiego w Ursusie. Po wojnie, jako rencista, pracował w niepełnym wymiarze godzin w Zakładach Akumulatorowych w Piastowie i w PSS "Społem" w Pruszkowie.

Pasjonował się działalnością społeczną i przedstawicielską. Wspominany jest przez piastowian jako człowiek rzadko spotykanej szlachetności i dobroci. Niezastąpioną wartością Jego życia była rodzina. Pomimo ciężkich doświadczeń wojennych przeżyli z żoną Janiną w małżeństwie 59 lat.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa czytamy: Tadeusz Czajkowski. Znany i ceniony działacz społeczny, od 1974 r. radny MRN, długoletni działacz Zarządu Miejskiego PKPS. Przez szereg lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obwodowego, inicjator i współorganizator czynów społecznych. Długoletni członek Kolegium d/s Wykroczeń.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Zmarł 15.09.1995 r. Został pochowany w grobie rodziny Lippów, z której pochodziła żona, na Cmentarzu w Gołąbkach.