KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadeusz Długosz

Urodził się 17.11.1934 r. w Równem na Podkarpaciu. Mieszka w Warszawie-Ursusie. Z Piastowem związany od 1973 r. jako prezes RSM "Ursus, która wybudowała tu kilka osiedli; wtedy też współpracował z władzami miasta w sprawie mieszkań służbowych i zastępczych.

Ukończył Szkołę Podstawową w Równem. W 1952 r. zdał maturę w Technikum Ekonomicznym w Sanoku. Tytuł magistra ekonomii obronił w 1956 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Pracę rozpoczął w roku 1956 w Krośnieńskiej Fabryce Wyrobów Metalowych (Fabryka Łożysk). W roku 1962 wrócił do Warszawy i podjął pracę ekonomisty w Centralnym Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego. W latach 1963-71 kierował działem ekonomicznym Zakładu Silników w Zakładach Mechanicznych "Ursus". Od 1971 do 73 r. był zatrudniony w Warszawskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych. W latach 1973-90 był prezesem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus". Od roku 2001 do przejścia na emeryturę w roku 2001 pracował na stanowisku dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej w Warszawie.

W latach 70. działał społecznie w Zarządzie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie-Ursusie, a także w powołanej przez naczelnika Ursusa Radzie Dyrektorów.

Hobby Tadeusza Długosza są wyprawy rowerowe i uprawa roślin na działce w Komorowie. W młodości lubił biegać na nartach.

Został odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony dla Warszawy oraz Zasłużony dla Województwa Warszawskiego, Srebrną i Złotą Odznaką Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Medalem za Wybitne Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa znajdujemy zapis: Długoletni dyrektor RSM "Ursus", dbający o prawidłową eksploatację budynków spółdzielczych oraz zabiegający o rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie naszego miasta. Udziela pomocy w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów mieszkaniowych mieszkańców naszego miasta oraz kadr niezbędnych dla funkcjonowania miasta - lekarzy, nauczycieli, funkcjonariuszy MO.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.