KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henryk Jabłoński

Ur. się 14.05.1923 r. w Inowrocławiu. W Piastowie od 1951 r., najpierw przy ul. Namysłowskiego, a następnie Akacjowej.

W Inowrocławiu ukończył gimnazjum. Studiował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Później ukończył Studia Podyplomowe na UW w zakresie chemii technicznej oraz uzyskał specjalizację III stopnia na PW, tam też w 1987 r. zdobył tytuł doktora nauk chemicznych.

W czasie II wojny światowej pracował niewolniczo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Właściwą pracę rozpoczął na stanowisku kierownika wydziału sody kaustycznej w Zakładach Chemicznych Sodowych w Mątwach. W 1951 r. został przeniesiony na stanowisko dyrektora Technikum Chemicznego w Piastowie i w tym charakterze pracował do 1984 r. Pod jego zarządem nastąpił spektakularny rozwój szkoły. Utworzono Zespół Szkól Chemicznych, do którego na dwie zmiany uczęszczało ponad 2 tys. uczniów. W skład Zespołu wchodziły: Studium Pomaturalne, Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe, Szkoły Przyzakładowe Piastowskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" i Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" Grodzisk Maz., Zasadnicza Szkoła Chemiczna i Wielozawodowa. Zespół przygotował m.in. pierwsze kadry techniczne dla Petrochemii Płock. Henryk Jabłoński starał się realizować hasło: Bardzo ścisłe kontakty szkoły z przemysłem. W czasie wolnym od zajęć szkoła organizowała profesjonalne obozy i sesje naukowe, także humanistyczne, przedstawienia teatralne, koncerty i bale okolicznościowe. Sprawnie działało Koło Naczelnej Organizacji Technicznej.

Przez 5 kadencji pełnił mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie. Był przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury, nadzorował budowę 3 nowych szkół podstawowych i kilku przedszkoli oraz internatu dla ZSzCh. Jest aktywnym członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Został odznaczony m.in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Nauczyciel Polski Ludowej, Medalem 40-lecia PRL, Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy.

Córka Anna Jabłońska-Starzec, wychowana w atmosferze wielkich tradycji polskiej chemii, jest profesorem sławnego Instytutu Pasteura w Paryżu, współpracuje także z XIII-tym Uniwersytetem Paryskim.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Henryk Jabłoński zmarł 25.10.206 roku.