KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Lindner-Karaś

Urodziła się 20.10.1944 r. w Piastowie. Mieszkała krótko przy ul. Szarych Szeregów, ostatnio w Warszawie; rodzice zamieszkiwali w Warszawie, byli żołnierzami Armii Krajowej, ojciec zginął w Powstaniu Warszawskim, a matka została przesiedlona do Piastowa, gdzie zamieszkała u szwagra.

Szkołę Podstawową i średnią ukończyła w Warszawie. W latach 1962-67 studiowała na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego zdobywając tytuł magistra.

Kilkanaście lat pracowała w terenowo-samorządowych organach administracji. M.in. od 1.05.1976 r. do 31.05.1979 r. była Naczelnikiem Miasta Piastowa, a od 15.12.1981 r. do 31.12.1985 r. Zastępcą Naczelnika Dzielnicy Warszawa Praga-Południe. Od dwudziestu lat jest zatrudniona w centralnej administracji państwowej - w ostatnich kilku latach jako Dyrektor Biura Ministra Finansów.

Specyficznym hobby Anny Lindner-Karaś stała się... praca! Ponadto z pasją zajmuje się sprawami kulinarnymi, a tzw. czas wolny lubi spędzać w kuchni.

Została odznaczona m.in.: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Odznaką Zasłużony Pracownik Administracji Państwowej.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa zapisano: W latach 1976 - 1979 Naczelnik Miasta Piastowa, członek Egzekutywy KM PZPR. Dobry gospodarz, aktywny działacz polityczny. Aktywnie działała na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, utwardzania dróg.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała 17.07.1987 r.