KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Maciejewski

Urodził się 31.03.1926 r. w Kościanie. Do Piastowa przybył w końcu lat 50., mieszkał przy ul. Harcerskiej w zabytkowym osiedlu domów kolejowych. Ostatnio w Chełmie.

Był z zawodu technikiem telekomunikacji. Pracował w Polskich Kolejach Państwowych, ostatnich kilkadziesiąt lat w łącznicy Ministerstwa Komunikacji w Warszawie przy ul. Chałubińskiego.

Niezwykle owocną działalność społeczną związał z ukochaną dyscypliną sportu - piłką nożną. Karierę organizatora i działacza piłkarskiego rozpoczął w 1953 r. w Kolejowym Klubie Piłkarskim "WARTA" Gorzów Wielkopolski. W latach 60. i 70. był kierownikiem drużyny, a następnie przez 12 lat prezesem Międzyzakładowego Klubu Sportowego (MZKS) "PIAST" Piastów; w uznaniu dla zasług po zakończeniu kadencji obwołany został honorowym prezesem "PIAST-a". Od początku lat 60. do początku 80. pracował w Warszawskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, a przez wiele lat był sekretarzem Zarządu WOZPN. Po przejściu na emeryturę i wyjeździe do Chełma został współzałożycielem III-ligowego Miejskiego Klubu Sportowego "GRANICA" (na bazie dawnej "GWARDII") w Chełmie i w latach 1992-96 pełnił funkcję sekretarza zarządu tego klubu. Oddzielną kartę w tej dyscyplinie sportu zapisał jako sędzia meczów ligi okręgowej i klas niższych.

Roman Maciejewski z powodzeniem realizował pasję społecznikowską jako radny Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie. Był człowiekiem wielkiego serca, chętnie służył radą i pomocą. W życiu prywatnym z wielkim oddaniem i znawstwem opiekował się psami.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 75-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, odznaczeniami i dyplomami branżowymi i piłkarskimi.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa odnotowano: Znany i ceniony działacz społeczny Piastowa. Organizator życia sportowego w mieście, przez 12 lat był prezesem Klubu Sportowego "Piast", oddany wychowawca młodzieży, inicjator czynów społecznych, modernizacji obiektów sportowych, aktywny działacz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, radny MRN.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Zmarł 8.05.1996 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie.