KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Makała

Urodziła się 24 stycznia 1924 r. w Warszawie. W Piastowie od 1937 r. przy ul. Gen. Bema. Z wykształcenia ekonomistka.

Pierwszą pracę podjęła jako 17-letnia dziewczyna w czasie okupacji niemieckiej. Aby uniknąć wywózki do Rzeszy na przymusowe roboty zatrudniła się w słynnym Domu Handlowym braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej w Warszawie. Po wyzwoleniu pracowała w piastowskim oddziale Spółdzielni Ogrodniczej w Błoniu, a następnie w Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej, pierwszym piastowskim mini-banku "Na Żeberku". Resztę kariery zawodowej związała z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie, gdzie pracowała 24 lata, ostatnio jako prezes zarządu. Dbała o płynność finansową i rozwój bazy lokalowej oddziału tego banku w Piastowie. Współpracownicy cenili Ją za wybitne zdolności przywódcze, organizatorskie, za umiejętność twórczego inspirowania zespołów pracowniczych.

Inną, ważną stroną Jej aktywności była praca społeczna i polityczna. Od 1973 r. działała w Komitecie Obwodowym Nr 7, gdzie była sekretarzem. Przez wiele lat pełniła funkcję skarbnika w zarządzie miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W latach 1978-90 była radną Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie, sekretarzem Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości. Od 1971 r. należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1985 r. była prezesem Miejskiego Komitetu tej partii. Koledzy z organizacji, w których działała, podziwiali Ją za pragmatyzm i eliminowanie z życia wszelkiej działalności pozornej. Swoje zadania ujmowała lapidarnie: Chcieć i potrafić współtworzyć poprawę warunków życia. Przywoływała też tradycyjne zawołanie ludowców - Sami sobie.

Córka Małgorzata wspomina: Gdy byłam dzieckiem, z pasją czytała mi książki. Później bardzo ceniła sobie zamieszkiwanie pośród 4-pokoleniowej rodziny.

Martę Makała doceniali przełożeni i władze miejskie. Została odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Warszawy, Srebrną Odznaką Banku Gospodarki Żywnościowej Za Zasługi dla Banków Spółdzielczych, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.